Sibutramin swiss Zväčšiť

Sibutramin swiss

nové

Sibutramín swiss je jedným z najúčinnejších liekov na trhu určených k znižovaniu nadváhy u pacientov s nutričnou obezitou.
 
Zoženie: 20mg monohydrát sibutramíniumchloridu, kapsule 

Balenie: 100 ks 

Dávkovanie: 1 tableta ráno pred jedlom

Viac detailov

90,00 €

Detaily

Sibutramín swiss  20mg je indikovaný ako prídavná terapia v programe znižovania nadváhy u pacientov s nutričnou obezitou a indexom telesnej hmotnosti (BMI) 30 kg / m2 alebo vyšším, pacientov s nutričnou nadváhou a indexom telesnej hmotnosti (BMI) 27 kg / m2 alebo vyšším.

Vhodný prístup k liečbe obezity má zahŕňať úpravu stravy a správania spolu so zvýšenou telesnou aktivitou. Tento komplexný prístup je nevyhnutný pre dosiahnutie trvalej zmeny stravovacích návykov a správania, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé udržanie zníženej hmotnosti po vysadení sibutramínu.

Dávkovanie a spôsob podávania: 

Počiatočná dávka je jedna kapsula lieku Sibutramin 20 mg jedenkrát denne ráno, užíva sa vcelku a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Kapsuly sa môžu užívať s jedlom aj bez neho.

Sibutramín sa môže podávať len po dobu jedného roka.

Upozornenie:

Sibutramín môže spôsobovať u niektorých pacientov klinicky významné zvýšenie krvného tlaku.

Existujú obavy z toho, že niektoré lieky proti obezite majú zvýšené riziko srdcovej valvulopatie. Klinické údaje zvýšený výskyt valvulopatie pri liečbe sibutramínom však nepreukazujú.

Reductil obsahuje laktózu, a preto sa nesmie podávať pacientom so zriedkavou dedičnou intoleranciou laktózy, nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.

Súčasné podávanie niektorých liekov, ktoré zvyšujú hladinu serotonínu v mozgu, môže spôsobiť vážne interakcie. Tento jav je nazývaný serotonínový syndróm a môže sa zriedkavo vyskytnúť v súvislosti so súčasným podávaním selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) spolu s niektorými liekmi proti migréne (ako sumatriptan, dihydroergotamín), alebo v spojení s istými opiátmi (napr. Pentazocín, petidín , fentanyl, dextrometorfán), alebo v prípade súčasného užívania dvoch SSRI.

Keďže sibutramín (popri iných účinkoch) inhibuje spätné vychytávanie serotonínu, nesmie podávať súčasne s inými liekmi, ktoré tiež zvyšujú hladinu serotonínu v mozgu.

Sibutramín sa v tehotenstve nesmie užívať. Počas tehotenstva je užívanie liekov na zníženie telesnej hmotnosti nevhodné, ženy vo fertilnom veku musia pri liečbe sibutramínom používať účinnú antikoncepciu.

Aj keď sibutramín u zdravých dobrovoľníkov psychomotorické a kognitívne funkcie neovplyvnil, všetky centrálne pôsobiace lieky môžu zhoršiť úsudok, myslenie alebo motorické zručnosti.

Pacienti užívajúci sibutramín teda musia byť upozornení na skutočnosť, že ich schopnosť viesť motorové vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach môže byť znížená.

Nežiaduce účinky sa objavujú na začiatku liečby (v priebehu prvých 4 týždňov). Ich závažnosť a frekvencia sa časom zmierňuje. Spravidla nie sú vážne, nevedú k prerušeniu liečby a sú reverzibilné.

zvýšenie krvného tlaku / hypertenzia

vazodilatácia (návaly)

sucho v ústach

nespavosť

točenie hlavy

bolesti hlavy

úzkosť

zápcha

potenie

Po vysadení lieku boli veľmi zriedkavo hlásené bolesti hlavy a zvýšená chuť do jedla.

S predávkovaním sibutramínu sú obmedzené skúsenosti. Najčastejšie nežiaduce účinky  pri predávkovaní sú hypertenzia, bolesti hlavy a závrate. Liečba musí zahŕňať všeobecne platné opatrenia pri predávkovaní, ako je udržanie priechodnosti dýchacích ciest, monitorovanie kardiovaskulárnych funkcií a všeobecné symptomatické a podporné opatrenia. Včasné podanie aktívneho uhlia môže absorpciu sibutramínu spomaliť. Výplach žalúdka môže byť tiež prínosný

V klinických štúdiách u ľudí sa preukázalo, že sibutramín vedie k úbytku hmotnosti zvýšením pocitu sýtosti.

Sibutramín sa dobre absorbuje.  

Pomocné  látky: mikrokryštalická celulóza, laktóza, magnéziumstearát a bezvodý kolidní oxid kremičitý.

Doba použiteľnosti je u fľaštičky s uzáverom 2 roky. Po prvom otvorení - 6 mesiacov.

Uchovávajte pri teplote do 30 ° C.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Swiss pharm, Made in EU

18 Iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...