Meridia 15mg 98 kapsúl Zväčšiť

Meridia 15mg 30 kapsúl

nové

Prípravok Meridia je určený na liečbu obezity. Mal by sa užívať v spojení so stravou so zníženým obsahom energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, ako súčasť komplexného programu znižovania telesnej hmotnosti.

Viac detailov

43,00 €

Detaily

Meridia 15mg

Prípravok Meridia je určený na liečbu obezity. Mal by sa užívať v spojení so stravou so zníženým obsahom energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, ako súčasť komplexného programu znižovania telesnej hmotnosti.

Účinné liečivo

Monohydrát sibutramíniumchloridu 10 mg alebo 15 mg v 1 kapsule.

pomocné látky

Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, dimetikón, šelak, sójový lecitín, indigokarmín, oxid titaničitý, želatína, laurylsíran sulfát, čierny oxid železitý, chinolínová žltá (Meridia 10 mg).

Charakteristika :

Sibutramín, liečivo obsiahnuté v Meridii, patrí do skupiny liekov na liečbu obezity, ktoré zvyšujú pocit nasýtenosti a súčasne zvyšujú energetický výdaj organizmu. Tým pomáhajú, spolu s diétou a cvičením, znížiť telesnú hmotnosť pacienta.

Použitie :

Prípravok Meridia je určený na liečbu obezity. Mal by sa užívať v spojení so stravou so zníženým obsahom energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, ako súčasť komplexného programu znižovania telesnej hmotnosti.

Liečba by mala byť súčasťou programu znižovania telesnej hmotnosti pre:

- Pacientov s obezitou spôsobenou energetickou nerovnováhou v dôsledku prejedania (BMI 30 kg / m2 a vyššie);

- Pacientov s nadváhou (BMI 27 kg / m2 a vyššie) a prítomnými rizikovými faktormi ako sú cukrovka II. typu alebo porucha zloženia krvných tukov (dyslipidémia).
Znižovanie hmotnosti má byť spojené so zmenou zloženia stravy a stravovacích návykov a so zvýšením fyzickej aktivity. Prípravok Meridia by mali užívať pacienti, ktorých úbytok hmotnosti bol pri samostatnom programe znižovania nadváhy nedostačujúci, tj. menej ako 5% za 3 mesiace.

(BMI = body mass index, sa vypočíta tak, že telesná hmotnosť sa delí druhou mocninou výšky).

telesná hmotnosť v kg
BMI = -------------------------- (deleno)
(Telesná výška v m) 2

Neužívať pri:

 •          Precitlivenosti na sibutramín alebo inú zložku lieku;
 •          Vážnych poruchách príjmu potravy (anorexia alebo bulímia);
 •          Obezite spôsobenej inou príčinou než prejedaním (organickej príčiny);
 •          Niektorých duševných alebo nervových ochoreniach (Gilles de la Tourettov syndróm, manickou epizódou nemožno vylúčiť u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou);
 •          Súčasnom užívaní (alebo užívanie v uplynulých 2 týždňoch) prípravkov na liečbu depresií (inhibítorov MAO) alebo iných centrálne pôsobiacich liekov na liečbu duševných ochorení (antidepresíva, antipsychotiká), prípravkov na liečbu porúch spánku (tryptofán) alebo liekov na znižovanie telesnej hmotnosti;
 •          Ochorenie srdca a ciev (ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie, zrýchlená srdcová frekvencia, nepravidelný srdcový rytmus, uzáver tepien končatín), pri cievnej mozgovej príhode alebo prechodnej poruche prekrvenia mozgu, pri nedostatočne kontrolovanom vysokom krvnom tlaku (> 145/90 mm Hg );
 •          Zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza);
 •          Ťažkej poruche funkcie pečene;
 •          Ťažkej poruche funkcie obličiek;
 •          Zväčšenie prostaty so zadržiavaním moču;
 •          Nádoru drene nadobličiek (feochromocytóm);
 •          Zelenom zákale (glaukóm);
 •          Pri drogovej, liekovej alebo alkoholovej závislosti;
 •          Tehotenstvo a dojčenie.


Vzhľadom na nedostatok skúseností sa liek nesmie podávať deťom, mladistvým a pacientom starším ako 65 rokov.

Iba zo zvlášť závažných dôvodov užívajú liek pacienti s epilepsiou, pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene alebo obličiek a pacienti, ktorí majú vrodený motorický tik (samovoľné svalové zášklby) alebo verbálne tiky (zadrhávanie reči).

Iba zo zvlášť závažných dôvodov užívajú pacienti sibutramín súčasne s liekmi, ktoré môžu spôsobiť zmeny srdcovej frekvencie (zmeny na EKG). Jedná sa o niektoré lieky na liečbu precitlivenosti (astemizol, terfenadín), prípravky na liečbu porúch srdcového rytmu (amiodaron, chinidín, flekainid, mexiletín, propafenón, sotalol), prípravky na liečbu zažívacích ťažkostí (cisaprid), lieky na liečbu niektorých duševných ochorení ( pimozid, sertindol a tricyklické antidepresíva) a prípravky, ktoré môžu ovplyvňovať hladinu draslíka a horčíka v krvi.

Ženy vo veku, kedy môžu otehotnieť, by mali byť pri liečbe liekom Meridia chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie:

Liek sa podáva ráno s jedlom alebo aj bez neho, kapsula sa prehĺta celá a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.

Liečba by mala byť súčasťou liečebného režimu znižovanie telesnej hmotnosti. Aby bolo dosiahnutie správneho účinku lieku, je potrebné starostlivo dodržiavať predpísané dávkovanie.

Dospelí: počiatočná dávka je 1 kapsula sibutramínu 10 mg jedenkrát denne.

U pacientov, ktorých odpoveď na liečbu nie je dostatočná (úbytok hmotnosti menej než 2 kg za 4 týždne) a dávka 10 mg bola dobre tolerovaná, môže dávka zvýšiť na 1 kapsulu Meridia 15 mg jedenkrát denne.
V prípade, že zabudnete prípravok užiť, pokračujte ďalší deň normálne dávkou, neužívajte nikdy dve kapsuly naraz.

 
Doba užívania:

Liečba je dlhodobá, ale pretože zatiaľ nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti a účinnosti lieku pri podávaní dlhšom ako jeden rok, nemala by liečba túto dobu presiahnuť.
Pacienti by mali byť informovaní o nevyhnutnosti zmeniť životný štýl ako súčasť liečby sibutramínom a o potrebe dodržiavania týchto zmien k dlhodobému udržaniu zníženej hmotnosti. V prípade, že pacient prestane dodržiavať zmeny v životnom štýle, môže opäť pribrať na hmotnosti. Aj po ukončení liečby liekom Meridia by pacient mal dodržiavať zásady správnej životosprávy.

 


 

18 Iné výrobky v rovnakej kategórii: